Välkommen till Lennart Holmgren Utbildning AB!

Lennart Holmgren Utbildning AB arbetar med handledning, konsultationer, utbildning konfliktlösning, personalvård, teambuilding, problemlösning och terapi.

Handledning kan ske individuellt eller i grupp och har oftast en problemställning som utgångspunkt. Det kan både handla om strategier för att lösa problemet samt att uppnå en önskad situation.

Lennart Holmgren Utbildning AB finns på Bastugatan 43 i Stockholm. Ring gärna till min mobiltelefon: 0705 - 46 61 93

Har du några frågor är du välkommen att kontakta mig!

Mareld Böcker / Mareld Bokförlag:
http://www.mareld.se